24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

obowiązujący od 1 września 2020 r.

Klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiot

Program

Edukacja wczesnoszkolna

A. Budniak, M. Kisiela i M. Mnich, Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1–3 Wielka przygoda– doświadczam – przeżywam– poznaję – wyjaśniam – tworzę, wyd. NOWA ERA

Język angielski

D. Sikora-Banasik, Program nauczania języka angielskiego kl. I-III, wyd. NOWA ERA (2)

M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej, wyd. OXFORD UNIVERSITY PRESS (1 i 3)

Klasy 4-8

Język polski

M. Derlukiewicz, Nowe słowa na start!, Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

Język angielski

K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska-Kuleta, D. Wosińska, Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, wyd. NOWA ERA

M. Ellis, A. Rak, Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, wyd. OXFORD UNIVERSITY PRESS

A. Puchalska, T. Zych, Program nauczania języka angielskiego do klas VII-VIII Teaching English through culture

Język niemiecki

P. Piszczatowski, aha! Neu Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, wyd. WSiP

Język hiszpański

I. Kusicielek, Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej, wyd. KLETT

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach, Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki, wyd. NOWA ERA

Plastyka

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!, wyd. NOWA ERA

Historia

T. Maćkowski, Program nauczania historii w klasach 4–8 szkoły podstawowej Wczoraj i dziś, wyd. NOWA ERA

Wiedza o społeczeństwie

B. Furman, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro, wyd. NOWA ERA

Przyroda

J. Golanko, Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Tajemnice przyrody, wyd. NOWA ERA

Geografia

E.M. Tuz, B. Dziedzic, Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa, wyd. NOWA ERA

Biologia

A. Zdziennicka, Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życia, wyd. NOWA ERA

Chemia

T. Kulawik, M. Litwin, Program nauczania chemii w szkole podstawowej Chemia Nowej Ery, wyd. NOWA ERA

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa, Program nauczania fizyki w szkole podstawowej To jest fizyka, wyd. NOWA ERA

Matematyka

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej), wyd. GWO

Informatyka

M. Kęska, Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!, wyd. NOWA ERA

Technika

L. Łabecki, M. Łabecka, Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?, wyd. NOWA ERA

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej Żyję i działam bezpiecznie, wyd. NOWA ERA

Wychowanie fizyczne

K. Warchoł, Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, wyd. FOSZE

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król, Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 4-8 szkoły podstawowej, wyd. RUBIKON

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem. Wyd. WAM