24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Szanowni Państwo

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w  z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. poz. 1870)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku informuje o częściowym zawieszeniu zajęć szkolnych w naszej placówce. Od dnia 24 października 2020 r.  do dnia 8 listopada 2020 r. zajęcia w szkole odbywać się będą w formie hybrydowej.

 

Klasy 1-3

Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się bez zmian – w formie stacjonarnej. Uczniowie przychodzą na zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Bez zmian działa świetlica szkolna, biblioteka, stołówka, a także psycholog i logopeda.

 

Klasy 4-8

Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w formie zdalnej. Uczniowie przebywają w domu i realizują zajęcia zgodnie z ich planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły.

Uczniowie klas starszych, którzy dotąd korzystali ze stołówki zostali wyprowiantowani na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Bez zmian działa biblioteka i psycholog szkolny.

 

Sekretariat szkoły pracuje normalnie.

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

 dyrektor